Poradna pro děti s výukovými obtížemi

 
                Mgr. Šárka Sohrová 
   
   
  Jak sestavit plán pedagogické podpory
rozsah 8 vyučovacích hodin

Kurz Jak sestavit plán pedagogické podpory, který se zabývá podpůrnými opatřeními 1. stupně, a v rámci nějž si projdeme formulář PLPP s informacemi, jak aplikovat požadavky Vyhlášky 27/2016 prakticky. PLPP si sestavíme v rámci skupinové práce na konkrétního žáka.

1. Jak sestavit plán pedagogické podpory
2. Jak efektivně sestavit individuální vzdělávací plán
3. Dyslexie – způsoby práce s žákem ve výuce a v reedukaci
4. Dysortografie a dysgrafie – výuka a reedukace
5. Dyskalkulie - způsoby práce s žákem ve výuce a v reedukaci

Těchto 5 kurzů:
   - rozsah 8 vyučovacích hodin (tj. 6 hodin čistého času s možností rozdělení na 2 odpoledne) 
   - k jejich financování je možno využít Šablony II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi
   - obsah kurzu je možno přizpůsobit potřebám Vaší školy
   - realizace přímo ve vaší škole formou sborovny, popř. pro jednotlivce ve vypsaných termínech


6.
Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
7.
Jak sestavit plán reedukace vývojových poruch učení

Tyto 2 kurzy:
   - rozsah 16 vyučovacích hodin (tj. 12 hodin čistého času s možností rozdělení na 3-4 odpoledne)
   - k jejich financování je možno využít Šablony II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ


8.
Jak efektivně připravit předškoláka (prevence VPU) - pro MŠ, 6 VH
9. Jak připravit zápis do 1. třídy


Kurzy zaměřené na komunikaci
😊:

10.
Jak vést konzultaci s rodičem 8 VH
11. Efektivní komunikace s rodičem žáka 16VH

Zpět
 
 
 
   

 

Pro rezervaci termínu
volejte či pište:

   
  Kontakt:
  Zámecké náměstí 41
Frýdek - Místek
  sSohrova@seznam.cz
  tel.: 604 857 653